‘Here Now’ – Dance Lab on Inis Oírr / ‘Anseo Anois’ – Saotharlann Damhsa ar Inis Oírr

An invitation to dancers, artists and community with an interest in language, landscape and the body, with focus on ancestry of place.

Following on from the successful winter solstice 2022 event, this collaborative lab will continue to use contemplative dance practices to explore influence, the influence of landscape on bodies and human languages. The investigation will involve contemplation, deep explorations of the intelligence of our anatomy and the development of communication through play and effort.

This lab is supported by Bernadette Divilly’s current and ongoing research focusing on body, landscape and language enabled by the 2023/24 Arts Council Dance Artist in Residence (DAR) at Áras Éanna, with support from Galway Dance Project and Arts Council Dance Artist Bursary 2022 in partnership with Galway County Council Arts Office, Galway City Council Arts Office, Áras Éanna, the Inis Oírr Community and Galway Dance Project.

Evening lab – Áras Éanna Arts Centre Monday 28th August 8pm – 10pm
Morning lab – Áras Éanna Arts Centre Tuesday 29th August 12pm – 2pm

Limited to 8 participants
Booking essential via email contact@galwaydanceproject.com

See recent work
youtube.com/channel/UCglhLnT4vm41tG-gb-IeXNA

Cuireadh do dhamhsóirí, d’ealaíontóirí agus don phobal a bhfuil spéis acu sa teanga, sa tírdhreach agus sa chorp, le fócas ar shinsearacht áite.

Ag leanúint ar aghaidh ó imeacht rathúil ghrianstad an gheimhridh 2022, leanfaidh an tsaotharlann comhoibríoch seo ag baint úsáide as cleachtais rince machnamhach chun tionchar, tionchar an tírdhreacha ar choirp agus ar theangacha daonna a iniúchadh. Cuimseoidh an t-imscrúdú machnamh, iniúchadh domhain ar éirim ár n-anatamaíochta agus forbairt na cumarsáide trí shúgradh agus trí iarracht.

Tacaíonn an tsaotharlann seo le taighde reatha agus leanúnach Bernadette Divilly a dhíríonn ar choirp, ar thírdhreach agus ar theanga arna chumasú ag Ealaíontóir Cónaithe Damhsa na Comhairle Ealaíon (DAR) 2023/24 in Áras Éanna, le tacaíocht ó Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe agus Sparánacht Ealaíontóir Damhsa na Comhairle Ealaíon 2022. i gcomhpháirtíocht le hOifig Ealaíon Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Áras Éanna, Pobal Inis Oírr agus Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe.

Saotharlann tráthnóna – Ionad Ealaíon Áras Éanna Dé Luain 28 Lúnasa 8pm – 10pm
Saotharlann na maidine – Ionad Ealaíon Áras Éanna Dé Máirt 29 Lúnasa 12pm – 2pm

Teoranta do 8 rannpháirtí
Tá áirithint riachtanach trí ríomhphost contact@galwaydanceproject.com

Féach ar an obair le déanaí
youtube.com/channel/UCglhLnT4vm41tG-gb-IeXNA

Image: ‘Connections’ Winter Solstice Workshop Galway
Image credit: Cormac Coyne