BeDance Lab – Connections December 10th / Saotharlann BeDance – Naisc 10 Nollaig

Aimed at professional dancers, artists and communities with an interest in language, landscape and body. In this Lab we will explore influence, the influence of landscape on bodies and human languages. The investigation will involve contemplation, deep explorations of the intelligence of our anatomy and the development of communication through play and effort. This Lab is supported by Bernadette Divilly’s current and ongoing research focusing on body, landscape and language enabled by the Arts Council Dance Artist Bursary 2022 in partnership with Galway County Council Arts Office, Galway City Council Arts Office, Áras Éanna, the Inis Oirr Community and Galway Dance Project.

€12/€10 BOOK ONLINE HERE

Dírithe ar dhamhsóirí gairmiúla, ealaíontóirí agus pobail a bhfuil spéis acu sa teanga, sa tírdhreach agus sa chorp. Sa tSaotharlann seo scrúdóimid tionchar, tionchar an tírdhreacha ar choirp agus ar theangacha daonna. Cuimseoidh an t-imscrúdú machnamh, iniúchadh domhain ar éirim ár n-anatamaíochta agus forbairt na cumarsáide trí shúgradh agus trí iarracht. Tacaíonn an tSaotharlann seo le taighde reatha agus leanúnach Bernadette Divilly a dhíríonn ar chorp, ar thírdhreach agus ar theanga arna chumasú ag Sparánacht Ealaíontóir Damhsa 2022 na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirtíocht le hOifig Ealaíon Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Áras Éanna, Pobal Inis Oirr agus Meitheal Dhamhsa na Gaillimhe.

Image Credit Cormac Coyne